Формула потужності струму

Потужність – це фізична величина, яка виражає відношення роботи до проміжку часу, за який вона була здійснена. Якщо потужність позначити буквою P, то

P = A/t

Чому ж дорівнює потужність електричного струму на ділянці кола? Як відомо, робота на ділянці кола дорівнює добутку напруги, сили струму і часу їх дії:

A = UIt

Підставимо в формулу потужності замість роботи її вираження через напругу, силу струму і час:

P = UIt/t = UI

Виходить що потужність струму дорівнює добутку напруги на силу струму.

Оскільки сила струму, напруга і опір пов’язані між собою відношенням I = U/R (закон Ома), то потужність електричного струму можна виразити не тільки через пару напруга-сила струму, але і через пари напруга-опір і сила струму-опір.

Замінимо у формулі потужності I на U/R, отримаємо:

P = U * U/R = U2/R

Замінимо у формулі потужності U на IR, отримаємо:

P = IR * I = I2R

Одиницею вимірювання потужності є ват (Вт). Так як потужність дорівнює добутку сили струму (змінною в амперах) на напругу (вимірюваної в вольтах), то тоді:

1 Вт = 1A * 1В

Знаючи потужність електричного струму, можна обчислювати силу струму і напругу в ланцюзі:

I = P/U, U = P/I

Потужність електричного струму в ланцюзі можна виміряти за допомогою амперметра і вольтметра. Вимірюють показання приладів і перемножують їх.

Посилання на основну публікацію