Фізика питомого опору

Візьмемо два провідники з однакового матеріалу з різними поперечними перетинами; нехай відрізняються тільки їх довжини. Ясно, що опір буде більше у того провідника, у якого більше довжина. Справді, при більшій довжині провідника вільним зарядам важче пройти крізь нього: кожен вільний електрон зустріне на своєму шляху більше іонів кристалічної решітки. Аналогія така: чим довше заповнена машинами вулиця, тим важче буде через неї проїхати.
Нехай тепер провідники відрізняються тільки площею поперечного перерізу. Ясно, що чим більше площа, тим менше опір провідника. Знову аналогія: чим ширше шосе, тим більше його пропускна здатність, т. Е. Тим менше його «опір» руху машин. Коефіцієнт пропорційності р уже не залежить від геометрії провідника; він є характеристикою речовини провідника і називається питомим опором даної речовини.

Посилання на основну публікацію