Фізика електромагнітного поля

Згадаймо, яким чином Максвелл пояснив явище електромагнітної індукції. Змінне магнітне поле породжує вихрове електричне поле. Якщо у змінному магнітному полі знаходиться замкнутий провідник, то вихрове електричне поле приводить в рух заряджені частинки цього провідника – так виникає індукційний струм, спостерігається в експерименті.

Лінії вихрового електричного поля охоплюють лінії магнітного поля. Якщо дивитися з кінця вектора B, то лінії вихрового електричного поля йдуть за годинниковою стрілкою при зростанні магнітного поля і проти годинникової стрілки при убуванні магнітного поля. Такий напрям вихрового електричного поля, нагадаємо, задає напрям індукційного струму відповідно до правила Ленца.

Посилання на основну публікацію