Фізика електромагнітних хвиль

Найважливіший результат електродинаміки, що випливає з рівнянь Максвелла 50, полягає в тому, що електромагнітні взаємодії передаються з однієї точки простору в іншу не миттєво, а з кінцевою швидкістю. У вакуумі швидкість поширення електромагнітних взаємодій збігається зі швидкістю світла c = 3 • 108 м / с.
Розглянемо, наприклад, два покояться заряду, що знаходяться на деякій відстані один від одного. Сила їх взаємодії визначається законом Кулона. Шевельнём один з зарядів; згідно закону Кулона сила взаємодії зміниться миттєво – другий заряд відразу «відчує» зміну положення першого заряду. Так стверджувала теорія дальнодействія51.
Проте насправді справа йде інакше. При ворушіння заряду електричне поле поблизу нього змінюється і породжує магнітне поле. Це магнітне поле також є змінним і, у свою чергу, породжує змінне електричне поле, яке знову породжує змінне магнітне поле і т. Д. Таким чином, в навколишньому просторі починає поширюватися процес коливань напруженості електричного поля і індукції магнітного поля – електромагнітна хвиля. Через деякий час ця електромагнітна хвиля досягне другого заряду; лише тоді – а не миттєво! – Він і «відчує», що положення першого заряду змінилося.
Існування електромагнітних хвиль було теоретично передбачене Максвеллом і отримало блискуче підтвердження в досвіді Герца.

Посилання на основну публікацію