Фізика електричного струму у металах

У цьому розділі ми приступаємо до докладного вивчення того, як здійснюється проходження електричного струму в різних провідних середовищах – твердих тілах, рідинах і газах.

Нагадаємо, що необхідною умовою виникнення струму є наявність в середовищі досить великої кількості вільних зарядів, які можуть почати впорядкований рух під дією електричного поля. Такі середовища якраз і називаються провідниками електричного струму.

Найбільш широко поширені металеві провідники. Тому починаємо ми з питань поширення електричного струму в металах.

Ми багато разів говорили про вільних електронах, які є носіями вільних зарядів у металах. Вам добре відомо, що електричний струм в металевому провіднику утворюється в результаті спрямованого руху вільних електронів.

Посилання на основну публікацію