Фізика атома

Атом є найдрібнішої частки хімічного елемента, яка здатна існувати самостійно і яка має властивості цього хімічного елемента.

Всім хімічним елементам відповідає певний вид атомів, який позначається хімічним символом цього елемента. Наприклад, атом кисню позначається символом О, атом гелію Не, атом водню Н.

Атоми можуть існувати у вільному стані (у вигляді окремих атомів) в газах. У рідинах і твердих тілах атоми існують молекули, що з’єднуються з атомами того самого елемента або інших хімічних елементів (або, як зазвичай кажуть, існують у зв’язаному стані).

З часів Демокріта (біля 460-370 рр. до н. е.) і до кінця 19 сторіччя атом вважали неподільною часткою — цеглинкою світобудови, проте після відкриття електрона в 1897 році англійським вченим Дж. Дж. Томсоном стало відомо, що атом — це складна система.

Посилання на основну публікацію