Фізичні властивості титану

Це міцний метал з низькою щільністю, досить пластичний (особливо в безкисневому середовищі), блискучий і металлоидной-білий. Відносно висока температура плавлення більше 1650 ° C (або 3000 ° F) робить його корисним як тугоплавкого металу. Він парамагнетичний і має досить низьку електричну і теплопровідність.

За шкалою Мооса твердість титану дорівнює 6. За цим показником він трохи поступається загартованої сталі і вольфраму.

Комерційно чисті (99,2%) титани мають граничну міцність на розрив близько 434 МПа, що відповідає звичайним низькосортних сталевим сплавів, але при цьому титан набагато легше.

Посилання на основну публікацію