Фізичні величини та їх вимірювання – коротко

Для того щоб пізнати й описати експерименти, вчені вводять цілий ряд фізичних величин, таких, як швидкість, сила, тиск, температура, електричний заряд і багато інших. Кожній величині треба дати точне визначення, ввести її найменування в певній системі одиниць, вказати, як цю величину можна виміряти, як провести необхідний для такого виміру досвід.
Найчастіше у визначеннях фізичних величин просто уточнюють і надають кількісну форму того, що безпосередньо сприймається нашими органами чуття. Так вводять поняття сили, температури і т. Д. Є, звичайно, величини, які не сприймаються безпосередньо нашими органами чуття (наприклад, електричний заряд). Але вони виражаються через інші величини, на які органи чуття людини реагують. Так, електричний заряд визначається за силам взаємодії між зарядженими тілами.

Для вимірювання фізичної величини необхідний еталон, стандарт, тобто Деякий засіб вимірювання, що дозволяє зберігати одиницю, передавати і повторювати її розмір. Еталони, такі, наприклад, як еталони метра, кілограма і багатьох інших величин, зберігаються в Міжнародному бюро мір і ваг в Севрі (Франція). Точні копії еталона розіслані в різні лабораторії світу.
А чи існує взагалі точне значення фізичної величини? Ми знаємо, що будь-яке тіло складається з атомів. При збільшенні точності вимірювання ми приходимо до необхідності вимірювання об’єктів дуже малих розмірів, таких, як атоми і молекули. Одним з суттєвих висновків квантової механіки був висновок про те, що безглуздо навіть ставити питання про точному значенні фізичної величини, причому невизначеність лежить в основі самих законів природи, а не в недосконалості приладів.

Посилання на основну публікацію