Фізичні та хімічні властивості азоту – коротко

N (Nitrogenium), № 7

Маса атома азоту дорівнює 14 а. е. м. Проста речовина складається з двоатомних молекул, його формула – N2 (c потрійним зв’язком). Молекула азоту надзвичайно стійка. При кімнатній температурі це газ без кольору і запаху, який не підтримує дихання і горіння, малорастворим у воді, перетворюється на рідину при t = -196 ° С, плавиться при t = -210 ° С. Азот – головна складова частина повітря, на його частку припадає 78% за об’ємом. У промисловості його отримують саме з повітря. Він невід’ємна складова частина всіх живих організмів. Входить до складу амінокислот, білків, нуклеїнових кислот.

На зовнішньому рівні містить п’ять електронів, три з них не спарені. При кімнатній температурі взаємодіє (дуже повільно) тільки з літієм. Реакція з киснем відбувається в електричному розряді, а з воднем – при нагріванні, підвищеному тиску і в присутності каталізатора. Багато сполуки азоту неміцні і легко розкладаються.

Деякі солі азоту – селітри – використовуються в сільському господарстві в якості добрив.

Посилання на основну публікацію