Фізичні і хімічні властивості вапняку

Вапняк – гірська порода осадового походження, що переважно складається з карбонату кальцію у формі кальциту.

Хімічний склад виражається формулою – CaCO3. Молярна маса – 100 г/моль.

Хімічні властивості основної складової вапняку – карбонату кальцію

Карбонат кальцію – з’єднання нерозчинне у воді. При прожарюванні розкладається на утворюючі його оксиди:

CaCO3 = CaO + CO2↑.

Розчиняється в розбавлених розчинах кислот, в результаті чого утворюється вугільна кислота нестійка (H2 CO3), яка миттєво розкладається на вуглекислий газ і воду:

CaCO3 + 2HCldilute = CaCl2 + CO2↑ + H2O.

Карбонат кальцію реагує зі складними речовинами – кислотними оксидами, солями, аміаком та ін.:

 • CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2;
 • CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2↑;
 • CaCO3 + 2NH3 = CaCN2 + 3H2O ;
 • CaCO3 + 2NH4Clconc = CaCl2 + 2NH3↑ + CO2↑ + H2O (кипіння);
 • CaCO3+ H2S = CaS + H2O + CO2↑.

Серед реакцій взаємодії карбонату кальцію з простими речовинами найбільш важливою є реакція взаємодії з вуглецем:

CaCO3 + З = CaO + 2CO↑.

Фізичні властивості основної складової вапняку – карбонату кальцію

Карбонат кальцію являє собою тверді кристали білого кольору, практично нерозчинні у воді. Кальцит – мінерал з якого складається вапняк має тригональну кристалічну структуру.

Отримання вапняку

Вапняк — широко поширена осадова порода , що утворюється при участі живих організмів у морських басейнах. Назва різновиду вапняку відображає:

 • присутність у ньому залишків породоутворюючих організмів;
 • район поширення;
 • структуру (наприклад, оолітові вапняки);
 • домішок (залізисті);
 • характер залягання (плитнякові);
 • геологічний вік (тріасові).

Застосування вапняку

Вапняк широко застосовується в якості будівельного матеріалу, дрібнозернисті різновиди використовують для створення скульптур.

Посилання на основну публікацію