Фізичні і хімічні властивості природного газу

Природний газ – це суміш газів (органічної і неорганічної природи), що утворилися в надрах Землі при анаеробному розкладанні органічних речовин.

Природний га є важливою корисною копалиною.

Значна складова природного газу – метан (70 — 98%), потім йдуть етан, пропан і бутан; серед газів неорганічної природи до складу природного газу можуть входити:

 • моно – і діоксид вуглецю;
 • азот;
 • інертні гази;
 • водень;
 • сірководень.

Хімічний склад природного газу (об’ємний вміст кожного з газів) може змінюватися в залежності від родовища.

Хімічні властивості природного газу

Оскільки природний газ являє собою суміш газів, то неможливо вказати, які хімічні властивості для нього характерні, оскільки для кожної речовини, що входить до його складу характерні свої, особливі хімічні властивості.

Однак, можна сказати, що для природного газу характерно горіння, причому з усіх речовин, що входять до складу природного газу на повітрі згорають тільки вуглеводні (метан, етан і т. д.) і монооксид вуглецю. Продукти реакції горіння природного газу:

 • CH4 + 2O2 = CO2 +2H2O;
 • 2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O;
 • 3Н8 + 10O2 = 6CO2 + 8H2O;
 • 2CO + O2 = 2CO2.

Фізичні властивості природного газу

Природний газ при знаходженні в надра Землі може знаходиться в газоподібному стані (газові поклади), у вигляді газової «шапки» нафтогазових родовищ, у розчиненому вигляді в нафті чи воді.

Чистий природний газ не володіє запахом і кольором.

Температура займання природного газу 650°С. Природний газ в 1,8 газ легший за повітря.

Отримання природного газу

Природний газ видобувають з надр Землі за допомогою свердловин. Газ виходить з надр внаслідок того, що в пласті знаходиться під тиском, що багаторазово перевищує атмосферний. Таким чином, рушійною силою є різниця тиску в пласті і системі збору.

Застосування природного газу

Основний напрямок використання природного газу як:

 • пального для опалення житлових будинків;
 • підігріву води;
 • приготування їжі;
 • як паливо для машин, котелень, ТЕЦ і т. д.

Також, природний газ використовують у хімічній промисловості (сировина для отримання різних органічних речовин).

Посилання на основну публікацію