Ферромагнетики

Ферромагнетики – це такі матеріали або речовини (як правило, тільки в твердому стані), в яких нижче певної температури (називається точка Кюрі) починають проявлятися властивості магніту (з’являється намагніченість) навіть при відсутності зовнішнього магнітного поля.

Правда мимовільно намагніченість має не весь матеріал, а тільки деякі його області. І оскільки магнітні поля цих областей спрямовані довільно – вони компенсують один одного, а матеріал при цьому не перетворюється в постійний магніт.

Залізо є феромагнетиком

Щоб надати феромагнетика властивостей постійного магніту, його окремі області (їх ще називають доменами) треба впорядкувати в певному порядку, або простіше кажучи – вирівняти все магнітні поля.

Не дивлячись на те, що феромагнетик має власну спонтанної намагніченістю при відсутності зовнішнього поля – на його властивості впливають також і зовнішні чинники: магнітне поле, температура і деформація.

До феромагнетика відносяться: залізо, кобальт, нікель, кадмій, тіберій, діспрозій, Гольмій, ербій і ін. Феромагнітними властивостями володіють також деякі сплави та оксиди.

Посилання на основну публікацію