Енергія зарядженого конденсатора: формули

Енергія зарядженого конденсатора, енергія електричного поля, об’ємна густина енергії електричного поля.

Енергія зарядженого конденсатора виражається формулами:

Енергія зарядженого конденсатора.

які виводяться з урахуванням виразів для зв’язку роботи і напруги Енергія зарядженого конденсатора. і для ємності плоского конденсатора Енергія зарядженого конденсатора..

Енергія електричного поля

Об’ємна густина енергії електричного поля (енергія поля в одиниці об’єму) напруженістю E виражається формулою:

Енергія зарядженого конденсатора.

де

  • ɛ — діелектрична проникність середовища;
  • ɛ0 — електрична постійна.
Посилання на основну публікацію