Енергія зарядженого конденсатора — формула

Конденсатор характеризується здатністю накопичувати певну кількість енергії, яку з часом може повторно використовувати. Для визначення енергії, яку може накопичувати конденсатор, слід скористатися формулою:

Енергія зарядженого конденсатора

Wp – енергія електричного поля зарядженого конденсатора
q – модуль заряду будь-якого з провідників конденсатора
U – різниця потенціалів між провідниками
С – електроємність конденсатора

Можна зробити висновок, що енергія безпосередньо залежить від характеристики конденсатора і його заряду. Енергетична характеристика конденсатора є складовою енергії поля зарядів, що знаходяться всередині нього.

Посилання на основну публікацію