Енергія магнітного поля (формули)

За аналогією з кінетичною енергією тіла для ланцюгів постійного струму енергія магнітного поля Wм записується у формі, аналогічній вираз для кінетичної енергії Енергія магнітного поля.:

Енергія магнітного поля.

При цьому індуктивність включає частину, пов’язану з енергією магнітного поля, зосереджену в провідниках, внутрішню індуктивність Li і зовнішню Le, пов’язану з зовнішнім магнітним полем: L = Li + Le.

Посилання на основну публікацію