Енергія фотона

Енергія фотона визначається за формулою:

Енергія фотона

Так як фотон – це частинка, що рухається зі швидкістю світла, то її рух і енергія визначається з точки зору релятивістських законів.

Тому

Що ж тоді виходить? Знаменник даної дробу перетворюється в нуль, а отже енергія – нескінченна. Для того, щоб дана формула не була безглуздою, прийнято вважати, що фотон не має маси. А це значить, що всі частинки зі швидкістю 3 * 108 м / с не мають маси.

Посилання на основну публікацію