Енергія – фізика

Спостереження показують, що за певних умов будь-яким тілом може бути здійснена робота. Наприклад, сила пружності, що діє з боку стислій або розтягнутій пружини на прикріплене до неї тіло, переміщує його і при цьому здійснює механічну роботу. Може здійснювати роботу і будь-яке рухоме тіло. Стикаючись з іншим тілом, воно діє на нього силою і може викликати переміщення цього тіла або його деформацію. При цьому теж відбувається механічна робота. Про тіла, які можуть здійснювати роботу, кажуть, що вони мають енергію.
Здійснюючи механічну роботу, тіло або система тіл переходять з одного стану в інший. При цьому їх енергія зменшується. Деформована пружина розпрямляється, що рухається вантаж зупиняється, тобто при здійсненні роботи енергія поступово витрачається. Для того щоб тіло або система тіл знову набули здатність здійснювати енергію, необхідно змінити їх стан: деформувати пружину, підняти тіло вгору, тобто вчинити над системою позитивну роботу.
Таким чином, енергія в механіці – це величина, яка визначається станом системи, тобто становищем тіл і їх швидкостями.

Посилання на основну публікацію