Енергія частинок і температура газу

Можна довести, що при встановленні теплового рівноваги між двома газами вирівнюються середні кінетичні енергії їх часток. Але ми знаємо, що при цьому стають рівні і температури газів. Отже, температура газу – це міра середньої кінетичної енергії його частинок.
Власне, ніщо не заважає просто ототожнити ці величини і сказати, що температура газу – це середня кінетична енергія його молекул. У просунутих курсах теоретичної фізики так і роблять. Певна таким чином температура вимірюється в енергетичних одиницях – джоулях.
Але для практичних завдань зручніше мати справу зі звичними Кельвіна.

Посилання на основну публікацію