Елементи спеціальної теорії відносності (формули)

Перетворення Лоренца:

Елементи спеціальної теорії відносності (формули)

Елементи спеціальної теорії відносності (формули)

Релятивістський імпульс:

Елементи спеціальної теорії відносності (формули)
Зв’язок енергії та імпульсу:

E² – p²c² = m²c(“с”в четвертій ступені, просто цифру 4 не можу вставити в ступінь).

Релятивістський закон додавання швидкостей:

Елементи спеціальної теорії відносності (формули)

Енергія спокою:

E0 = mc².

Енергія та імпульс фотона:

E = hν; p = hν/c = h/λ.

Посилання на основну публікацію