Елементарний електричний заряд

Наприкінці XIX – початку XX ст. вченими було експериментально встановлено, що в природі існує найменший електричний заряд. Найменшим зарядом, званим елементарним, володіють електрон і протон. Електрон є носієм найменшого негативного заряду, а протон – позитивного.

Електричний заряд має таку властивість, як дискретність. Це означає, що значення будь-якого заряду кратно цілого значень елементарного заряду.

Заряд електрона дорівнює е = -1,6 • 10 “19 Кл. Заряд протона дорівнює йому по модулю, але має позитивне значення.

Модуль заряду будь іншої частинки або тіла дорівнює добутку заряду електрона на ціле число елементарних зарядів N, що містяться в надлишку (або недоліку) на даному тілі:

q = eN.

Наприклад, якщо необхідно визначити заряд двічі іонізованого атома гелію Чи не (а-частинки), то слід помножити значення елементарного заряду на 2 – число електронів, які «втратив» атом Чи не.

Посилання на основну публікацію