Електростатичне поле та його характеристика

Електростатичне поле також як і електричне поле є особливою формою матерії, яка оточує тіла, що мають електричний заряд. Але на відміну від останнього, електростатичне поле створюється тільки навколо нерухомих заряджених тіл, тобто, коли немає умов для створення електричного струму.

Властивості електростатичного поля

Електростатичне поле характеризується властивостями, які відрізняють його від інших видів полів, що утворюються в електричних ланцюгах.

Основна його відмінність полягає в тому, що його силові лінії ніколи не перетинаються і не стосуються один одного. Якщо електростатичне поле створено позитивним зарядом, то його силові лінії починаються з заряду і закінчуються десь у нескінченності. Якщо ми маємо справу з негативним зарядом, то силові лінії його електростатичного поля навпаки починаються десь в нескінченності, а закінчуються на самому заряді. Тобто вони спрямовані від позитивного заряду або до негативного.

До речі чим більше заряд, тим сильніше поле він створює і тим більша густота його силових ліній. Електростатичне поле негативного зарядаПравда силові лінії поля – це скоріше графічне (уявне) його зображення, прийняте в фізиці і електроніці. Насправді чітких проведених ліній жодне з полів не створює.

Основна характеристика, за якою судять про електричних і фізичних властивостях електростатичного поля – це його напруженість. Вона показує, з якою силою поле діє на електричні заряди.

До речі, якщо помістити в електростатичне поле діелектрик, можна спостерігати процес його поляризації.

Посилання на основну публікацію