Електромагнітні хвилі та їх властивості

Електромагнітними хвилями називаються що розповсюджуються в просторі обурення електромагнітного поля. Їх деякі властивості:

1) Електромагнітні хвилі випромінюються прискорено рухомими (зокрема, хитаються) зарядженими частинками, причому напруженість електричного поля випромінюваної хвилі пропорційна прискоренню випромінюючих частинок.

2) Вони (на відміну від пружних хвиль) можуть поширюватися не тільки в різних середовищах, а й у вакуумі.

3) Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі дорівнює швидкості світла у вакуумі; їх швидкість в діелектрику менше, ніж у вакуумі.

4) При переході електромагнітної хвилі з одного середовища в іншу частота хвилі не змінюється.

5) Електромагнітні хвилі можуть поглинатися речовиною.

6) Потрапляючи на кордон розділу двох середовищ, частина електромагнітних хвиль відбивається, а частина проходить у другу середу, заломлюючись.

7) Електромагнітні хвилі є поперечними.

8) Інтенсивність електромагнітної хвилі пропорційна четвертого ступеня її частоти: / ~ v4.

Посилання на основну публікацію