Електродинаміка (формули)

Закон Кулона:

Електродинаміка (формули)

Різниця потенціалів:

ΔU = EΔx.

Електроємність:

С = q/U

Енергія конденсатора:

Електродинаміка (формули)
Закон Джоуля – Ленца:

ΔQ = I 2RΔt.

Сила Ампера:

F = IBl cos α.

Закон електромагнітної індукції:

Електродинаміка (формули)

Магнітна енергія котушки:

Електродинаміка (формули)

Реактивний опір:

Електродинаміка (формули)

Поле точкового заряду:

Електродинаміка (формули)

 

Плоский конденсатор:

З = e0S/d.

Закон Ома:

Електродинаміка (формули)

Сила Лоренца:

F = qvB sin α.

Магнітний потік:

Φ = BS cos α.

Індуктивність:

Електродинаміка (формули)

Коливальний контур:

Електродинаміка (формули)

Потужність змінного струму:

N = UI cos φ.

Посилання на основну публікацію