Електричний заряд – це

Електричний заряд – щоб вникнути в це поняття, необхідно трохи заглибитися в хімію і фізику. Отже: абсолютно всі навколишні нас предмети складаються з дуже дрібних частинок. Називаються ці частинки – атомами. Але вони не найдрібніші бо в свою чергу складаються з ядер і електронів. Атом, щодо поняття заряд, є нейтральною, тобто незарядженою часткою. А ось його складові вже є частинками електрично зарядженими. Ядро має позитивний заряд, а електрон – негативний. Різні хімічні елементи мають різну кількість ядер і електронів. У міру зростання порядкового номера даного хімічного елемента в таблиці Д. І. Менделєєва зростає і його атомна вага. Із зростанням ваги хімічні і фізичні властивості елемента змінюються і кількість заряджених частинок усередині елемента теж зростає. Кожен елемент має свої властивості, які залежать від кількості та розташування заряджених частинок усередині атома.

Атоми – електрично нейтральні частинки, бо загальний заряд дорівнює сумарному заряду електронів, що оточують ядро ​​і самого ядра. Але існують умови, при яких атом може приєднати до себе або віддати іншому атому один або більше електронів. А ось атом, у якого бракує або є надлишок електронів, уже є, відповідно, позитивно зарядженою часткою (позитивно зарядженим іоном) або негативно зарядженою часткою (негативним іоном). І можна сказати, що в такому тілі будуть переважати позитивні або негативні заряди.

Та кількість електронів, яке є з надлишком або бракує і визначає величину електричного заряду. Одиницею заряду є Кулон, який представляє собою кількість електрики, що містить 6.3 х 1018 електронів.

Посилання на основну публікацію