Електричний заряд – коротко

Електричний заряд – одне з основних понять електродинаміки, він визначає інтенсивність електричного взаємодії, яке проявляється в тяжінні або відштовхуванні заряджених тел. У природі існують два роди електричних зарядів протилежних знаків – позитивні і негативні. Всі заряджені тіла володіють певним позитивним чи негативним зарядом. Прийнято вважати, що заряд, придбаний скляною паличкою, потертій об шовк (або папір), – позитивний, а заряд, отриманий на ебонітової палички (або янтарі), потертій об хутро, – негативний.

Говорячи про електричному заряді, завжди мають на увазі електрично заряджене тіло. Носієм заряду може бути як елементарна частинка, так і макроскопічне тіло. Інакше кажучи, електричний заряд не існує без матеріального носія.

Заряд може приймати різні значення. Про це свідчать, наприклад, різні кути відхилення стрілки електрометра, до якого торкаються зарядженими тілами. Отже, заряд характеризується не тільки знаком, але й модулем.

Електричний заряд – це фізична величина, що характеризує здатність тіла до електричного взаємодії. Заряд позначають буквою q.

Посилання на основну публікацію