Електричний заряд — фізика

Кожне заряджене тіло має певний заряд.

Електричний заряд (q) – фізична величина, яка характеризує електромагнітну взаємодію.

Вимірюється заряд в кулонах (Кл).

Заряд – це дискретна величина, оскільки її можна розділити на елементарні величини.

Елементарна величина заряду електрона дорівнює е = -1,6 * 10-19 Кл. Протон має такий же заряд, тільки позитивний.

Заряди бувають двох видів:

  • позитивні
  • негативні.

Тіла, які мають однаковий за знаком заряд, завжди відштовхуються. Якщо ж тіла заряджені різнойменно, то вони будуть притягатися один до одного.

Для визначення заряду будь-якого тіла, необхідно помножити кількість зарядів на значення елементарного заряду:

Формула елементарного заряду

де n – ціле число.

Заряд електрона -е, заряд протона + е

Якщо в результаті величина заряду буде позитивна, то на тілі протони знаходяться в надлишку, якщо ж заряд тіла негативний, то в надлишку електрони.

Посилання на основну публікацію