Електричний струм в металах – коротко

Рух електронів при впливі на них постійної сили порівнюють з парашутистом, який знижується на землю. У цих двох випадках відбувається рівномірний рух. На парашутиста діє сила тяжіння, а протистоїть їй сила опору повітря. На рух електронів діє сила електричного поля, а чинять опір цьому руху іони решіток кристалів. Середня швидкість електронів досягає постійного значення, так само як і швидкість парашутиста.

У металевому провіднику швидкість руху одного електрона дорівнює 0,1 мм в секунду, а швидкість електричного струму близько 300 тисяч кілометрів на секунду. Це пояснюється тим, що електричний струм тече тільки там, де до заряджених частинок докладено напруга. Тому досягається велика швидкість протікання струму.

При переміщенні електронів в кристалічній решітці існує наступна закономірність. Електрони стикаються не з усіма зустрічними іонами, а тільки з кожним десятим з них. Це пояснюється законами квантової механіки, які можна спрощено пояснити наступним чином.

Руху електронів заважають великі іони, які чинять опір. Це особливо помітно при нагріванні металів, коли важкі іони «гойдаються», збільшуються в розмірах і зменшують електропровідність решіток кристалів провідника. Тому при нагріванні металів завжди збільшується їх опір. При зниженні температури підвищується електрична провідність. При зниженні температури металу до абсолютного нуля можна домогтися ефекту надпровідності.

Посилання на основну публікацію