Електричний струм в газах — коротко

Гази є поганими діелектриками, які при звичайних умовах вважаються поганими провідниками. Однак в результаті іонізації, гази в них з’являються вільні носії зарядів. Іонізація може відбуватися в результаті різних випромінювань або різких змін інших характеристик середовища.

Прикладом появи струму в газах є блискавка, корона на гострих частинах високих дерев, гір, піків на спорудах. В результаті іонізації відбувається коронний розряд, утворений полем між провідниками. Часто такий розряд можна зустріти між високовольтними дротами.

Посилання на основну публікацію