Електричний струм в елетролітах

Іоні кристали є ізоляторами. У самому справі, хоча ці кристали і складаються з позитивно та негативно заряджених іонів, однак їх електричні заряди не є вільними, бо вони пов’язані в кристалічній решітці. Це підтверджують багато досліди. Скло, фарфор, фаянс, мармур – всі ці матеріали мають іонну структуру, і всі вони є хорошими ізоляторами (в холодному стані).

Хорошим ізолятором є і дистильована вода, яка має молекулярну структуру, тому в ній немає вільних електричних зарядів, а отже, в ній не може виникнути електричний струм. Якщо зібрати ланцюг, зображену на малюнку, і налити в посудину дистильовану воду, то лампочка горіти не буде, а амперметр покаже відсутність електричного струму в ланцюзі.

Але якщо розчинити у воді якусь сіль, кристали якої мають іонну структуру, наприклад кухонну сіль (хлорид натрію NaCl) або мідний купорос (сульфат міді CuSO4), то в ланцюзі з’явиться струм; лампочка загориться. Спробуємо розібратися, в чому тут справа.
Як вже говорилося, молекула води полярна (див. рис.). Тому молекули води своїм електричним полем сприяють розпаду іонної решітки на вільні іони.

Розпад цінного решітки під дією молекул розчинника (в даному випадку води) називається електролітичної дисоціацією. Речовини, які під дією розчинника дисоціюють (розпадаються) на іони, називаються електролітами.

Типовими електролітами є солі, кислоти і луги, багато органічні сполуки.

Що ж станеться, якщо в розчині електроліту створити електричне поле? Очевидно, що позитивні іони стануть рухатися до негативно зарядженого електроду – катода, а від’ємні іони – до позитивно зарядженого електроду, тобто до анода. У ланцюзі виникне електричний струм.

Таким чином, струм у розчинах електролітів – це впорядкований рух іонів.

Посилання на основну публікацію