1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Електричний струм у рідинах

Електричний струм у рідинах

Рідини, як і будь-які інші речовини, можуть бути:

  • провідниками;
  • напівпровідниками;
  • діелектриками.

Наприклад, дистильована вода буде діелектриком, а розчини та розплави електролітів будуть провідниками. Напівпровідниками будуть, наприклад, розплавлений селен або розплави сульфідів.

Іонна провідність

Електролітична дисоціація – це процес розпаду молекул електролітів на іони під дією електричного поля полярних молекул води. Ступенем дисоціації називається частка молекул, що розпалися на іони в розчиненому речовині.

Ступінь дисоціації буде залежати від різних факторів: температура, концентрація розчину, властивості розчинника. При збільшенні температури, ступінь дисоціації теж буде збільшуватися.

Після того як молекули розділилися на іони, вони рухаються хаотично.

При цьому два іона різних знаків можуть рекомбінуватися, тобто знову об’єднатися в нейтральні молекули. За відсутності зовнішніх змін в розчині повинна встановитися динамічна рівновага. При ньому число молекул, яке розпалося на іони за одиницю часу, дорівнюватиме числу молекул, які знову об’єднаються.

Носіями зарядів у водних розчинах і розплавах електролітів будуть іони. Якщо посудину з розчином або розплавом включити в ланцюг, то позитивно заряджені іони почнуть рухатися до катода, а негативні – до анода. У результаті цього руху виникне електричний струм. Даний вид провідності називають іонною провідністю.

Крім іонної провідності в рідинах може володіти і електронною провідністю. Такий тип провідності властивий, наприклад, рідким металам. Як зазначалося вище, при іонній провідності проходження струму пов’язане з перенесенням речовини.

Електроліз

Речовини, які входять до складу електролітів, будуть осідати на електродах. Цей процес називається електролізом.

Електроліз – процес виділення на електроді речовини, пов’язаний з окисно-відновними реакціями.

Електроліз знайшов широке застосування у фізиці і техніці. За допомогою електролізу поверхню одного металу покривають тонким шаром іншого металу. Наприклад, хромування і нікелювання.

За допомогою електролізу можна отримати копію з рельєфної поверхні. Для цього необхідно, щоб шар металу, який осяде на поверхні електрода, легко можна було зняти. Для цього іноді на поверхню наносять графіт.

Процес отримання таких легковідшаровуючих покриттів отримав назву гальвано -пластика. Цим метод розробив російський вчений Борис Якобі при виготовленні порожнистих фігур для Ісаакіївського собору з Санкт-Петербурзі.

Ще одним способом застосування електролізу є отримання чистого металу з домішок. За допомогою електролізу виготовляють друковані плати для різних цифрових пристроїв.

ПОДІЛИТИСЯ: