Електричний опір — коротко

Було відмічено, що напруга пропорційно силі струму. Даним коефіцієнтом пропорційності прийнято вважати величину 1/R.

Фізична величина, що знаходиться в знаменнику дробу, називається опором і вимірюється в Омах (Ом).

Опір є аналогом сили тертя в динаміці. Дана фізична величина перешкоджає пересуванню струму по провіднику. Хотілося б відзначити, що струм, будучи “ледачим”, прагне до меншого опору. Саме тому з двох ділянок ланцюга струм вибере той, де опір менше.

Дана величина залежить від типу речовини, з якого виготовлений провідник, від його довжини, а також площі поперечного перерізу.

Формула електричного опору

Посилання на основну публікацію