Електричні і магнітні явища – коротко

Ще давнини зроблено спостереження, що якщо потерти зроблені з деяких речовин предмети, то вони починають притягувати інші предмети. Таке повідомлення тілам електричних зарядів назвали електризацією, а самі тіла – наелектризованими. Електризація може бути як корисною, так і небезпечною для людини, в останньому випадку необхідно прийняття заходів щодо зменшення електризації (наприклад, заземлення). Електричні взаємодії обумовлені наявністю у тел електричних зарядів. Електричним зарядом називають скалярну фізичну величину, яка визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії і пов’язує силу цієї взаємодії з відстанню між взаємодіючими тілами. Існує два види електричних зарядів, їх назвали позитивними і негативними. Негативний заряд тіла обумовлений надлишком електронів, а позитивний – їх недоліком.

Позначається електричний заряд буквою д. Одиницею заряду в СІ є кулон (1 Кл).

Посилання на основну публікацію