Електричне поле яке складається з двох і більше зарядів

Для відокремлених окремо взятих зарядів силові лінії електричного поля являють собою радіальні промені виходять із зарядів і йдуть в нескінченність. Яка буде конфігурація силових ліній для двох і більше зарядів? Для виконання такого візерунка необхідно пам’ятати, що ми маємо справу з векторним полем, тобто з векторами напруженості електричного поля. Щоб зобразити малюнок поля, нам необхідно виконати додавання векторів напруженості від двох і більше зарядів. Результуючі вектори будуть являти собою сумарне поле кількох зарядів. Як в цьому випадку можна побудувати силові лінії? Важливо пам’ятати, що кожна точка на силовий лінії – це єдина точка дотику з вектором напруженості електричного поля. Це випливає з визначення дотичній в геометрії. Якщо від початку кожного вектора побудувати перпендикуляр у вигляді довгих ліній, тоді взаємне те багатьох таких ліній зобразить ту саму шукану силову лінію.

Для більш точного математичного алгебраїчного зображення силових ліній необхідно скласти рівняння силових ліній, а вектора в цьому випадку будуть представляти перші похідні, лінії першого порядку, які і є дотичні. Таке завдання часом є надзвичайно складною і вимагає комп’ютерних обчислень.

В першу чергу важливо пам’ятати, що електричне поле від багатьох зарядів представлено сумою векторів напруженості від кожного джерела заряду. Це основа для виконання побудови силових ліній для того щоб візуалізувати електричне поле.

Посилання на основну публікацію