Електричне поле всередині діелектрика

Поляризаційні заряди діелектрика створюють своє власне електростатичне поле. Вектор напруженості цього поля спрямований назустріч вектору напруженості зовнішнього поля і послаблює його, але не компенсує повністю (рис. 157).
Різні діелектрики поляризуються зовнішнім полем по-різному і мають різну діелектричну проникність. Так, діелектрична проникність дистильованої води дорівнює 81, а скла – від 4 до 7 залежно від його сорту.

Якщо заряди знаходяться не у вакуумі, а в якійсь середовищі, необхідно враховувати, що поляризація середовища вплине на взаємодію зарядів. Оскільки напруженість поля в діелектрику зменшується в є раз, то і електричні сили, що діють на заряди, також зменшуються в стільки ж разів. Отже, закон Кулона для зарядів, взаємодіючих в діелектрику, має наступний вигляд:
Питання для самоперевірки

1. У чому полягає відмінність поляризаційних зарядів від індукованих?
2. Як відбувається поляризація полярних діелектриків?
3. Який механізм поляризації неполярних діелектриків?
4. Чи існує поле всередині діелектрика, що знаходиться в зовнішньому електростатичному полі? Чи компенсує воно зовнішнє поле?
5. За якою формулою визначається діелектрична проникність речовини?
Вправа 36
1. Запишіть формулу для розрахунку напруженості поля точкового заряду, що знаходиться в діелектрику.
2. У скільки разів треба змінити відстань між двома зарядами, щоб сила взаємодії між ними при зануренні в гас була така жб) як у вакуумі? Діелектрична проникність гасу 2,1.
3. Два однакових точкових заряди, що перебувають у мастилі на відстані 6 см один від одного, взаємодіють з силою 4 • Ю-4 Н. Чому рівні ці заряди, якщо діелектрична проникність масла 2,5?
4. Заряд 8,4 нКл знаходиться в рідкому діелектрику. Напруженість поля цього заряду на відстані 3 см дорівнює 40 кН / Кл. Чому дорівнює діелектрична проникність діелектрика?

Посилання на основну публікацію