Електричне поле і його властивості

Заряджені тіла взаємодіють один з одним. Це підтверджують численні досліди, а закон Кулона дозволяє визначити силу взаємодії нерухомих електричних зарядів. Однак причини подібної взаємодії, його механізм законом не розкриваються.

Трохи більше ніж через півстоліття після відкриття закону Кулона, завдяки роботам Фарадея і Максвелла, було встановлено, що електричний заряд створює в навколишньому просторі електричне поле, яке діє на інші заряди.

Найсуттєвіша особливість електричного поля – його матеріальність, т. Е. Електричне поле – це вид матерії. Електричне поле відрізняється від речовини – іншого виду матерії, насамперед тим, що його неможливо безпосередньо сприймати за допомогою органів чуття. У реальності існування електричного поля можна переконатися тільки по його діях: заряди, що створюють поле, притягають або відштовхують заряди, які до нього вносяться.

Електричне поле, що існує навколо нерухомих зарядів, називають електростатичним. Основні особливості електростатичного поля полягають в тому, що воно:

– Створюється нерухомими електричними зарядами;

– Діє на електричні заряди.

Посилання на основну публікацію