Електрична ємність конденсатора (електроємність)

Электроемкостью провідника З є чисельна величина заряду, яку потрібно повідомити провіднику, щоб змінити його потенціал на одиницю:

Электроемкостью провідника З є чисельна величина заряду, яку потрібно повідо

Ємність характеризує можливість провідника накопичувати заряд. Вона залежна від форми провідника, його лінійних розмірів і властивостей середовища, що оточує провідник.

Одиниця ємності в СІ – фарада (Ф) — ємність провідника, в якому зміна заряду на 1 кулон змінює його потенціал на 1 вольт.

Електричний конденсатор.

Електричний конденсатор (від лат. condensare, буквально — згущувати, ущільнювати) — пристрій, який призначений для отримання електричної ємності заданої величини, яке здатне накопичувати й віддавати (перерозподіляти) електричні заряди.

Конденсатор — це система з 2х або декількох рівномірно заряджених провідників з рівними за величиною зарядами, розділених шаром діелектрика. Провідники є обкладками конденсатора. Зазвичай, відстань між обкладками, яка дорівнює товщині діелектрика, набагато менше розмірів цих обкладок, таким чином, поле в конденсаторі майже все зосереджено між його обкладками. Якщо обкладки виявляються плоскими пластинами, поле між ними однорідно. Електроємність плоского конденсатора визначають за допомогою формули:

Электроемкостью провідника З є чисельна величина заряду, яку потрібно повідо

де q — заряд конденсатора, U — напруга між його обкладками, S — площа пластини, d — відстань між пластинами, ɛ0— електрична постійна, ɛ — діелектрична проникність середовища.

Під зарядом конденсатора розуміють абсолютне значення заряду однієї з пластин. Електроємність батареї конденсаторів при паралельному з’єднанні дорівнює сумі электроемкостей окремих конденсаторів:

C = C1 + С1+ С1+ …

При послідовному з’єднанні конденсаторів складаються зворотні величини электроємностей:

Электроемкостью провідника З є чисельна величина заряду, яку потрібно повідо

Видно, що електроємність батареї з послідовно з’єднаних конденсаторів менше електроємності будь-якого з конденсаторів, а при паралельному — більше.

Посилання на основну публікацію