Електрична індукція

Електрична індукція – це фізична величина, яка характеризує взаємодію електричного поля на середу, в якому воно виникає, або предмет (матеріал, речовина), на який воно взаємодіє.

Електрична індукція є векторною суму (враховує напрямок впливу) напруженості електричного поля і поляризації середовища. Якщо мова йде про взаємодію поля на речовину, то електрична індукція визначається як добуток напруженості електричного поля і діелектричної проникності речовини.

Виникає електрична індукція завдяки наявності в середовищі або речовині вільних електричних зарядів. Вимірюється ця величина в Кл / м2 (Кулон на квадратний метр). Тобто, по суті, вона характеризує кількість заряду на одиницю площі.

Посилання на основну публікацію