Експерименти з плоским контуром у вигляді рамки

Був узятий плоский контур у вигляді рамки, з’єднаної з гальванометром. Поблизу з рамкою розташували магніт таким чином, щоб його лінії індукції не проходили всередині рамки, а розташовувалися в її площині (рис. а).

Експерименти з плоским контуром у вигляді рамки

В результаті при пересуванні рамки або магніту вздовж площини малюнка стрілка гальванометра залишається нерухомою. Коли рамку обертають навколо осі 00′(рис. б), то в ній утворюється індукційний струм.

Ґрунтуючись на цих експериментах, робимо умовивід: індукційний струм (і е. р. с. індукції) в замкнутому контурі формується лише зі зміною магнітного потоку, що протікає через площу, обмежену контуром.

Посилання на основну публікацію