Експериментальні обгрунтування існування молекул і атомів

Ідея атомістичної будови речовини була висловлена ​​в V ст. до н. е. давньогрецькими філософами Левкиппом (V ст. до н. е.) і Демокрітом (460-370 до н. е.). Значний внесок у розвиток вчення про будову речовини вніс російський вчений М. В. Ломоносов. Він вважав, що всі тіла складаються з «елементів» (атомів) – найменших неподільних частинок. У свою чергу, «елементи» входять до складу більш великих часток – «корпускул» (молекул).

Непрямий доказ того, що всі речовини складаються з молекул, було отримано англійським хіміком Джоном Дальтоном (1766-1844). У 1803 р він встановив закон кратних відносин, суть якого зводиться до наступного. Якщо який-небудь елемент А вступає в реакцію з елементом В і утворює кілька різних сполук С, D і т. Д., То при постійній масі елемента А маси елемента В у з’єднаннях С, D і т. Д. Будуть ставитися один до одного як цілі числа.

Наприклад, азот і кисень можуть утворювати такі сполуки: N20, NO, N203, N02, N305. У них на рівні маси азоту припадають маси кисню, які ставляться один до одного як 1: 2: 3: 4: 5. Пояснити це можна тим, що при утворенні з’єднань 2 атома азоту приєднують до себе 1, 2, 3, 4 або 5 атомів кисню.

Іншим непрямим підтвердженням першого положення молі-кулярную-кінетичної теорії будови речовини є дифузія, а також результат досвіду по змішуванню води і спирту (рис. 57). Довгу вузьку скляну трубку до середини заповнимо водою і зверху наллємо спирт (рис. 57, а). Якщо перемішати рідини, то обсяг суміші виявиться менше суми початкових обсягів води і спирту (рис. 57, б). Це можна пояснити лише тим, що молекули спирту проникають в проміжки між молекулами води, а молекули води – в проміжки між молекулами спирту.

В даний час великі молекули органічних сполук можна спостерігати безпосередньо за допомогою електронного або іонного мікроскопа. Зараз вже ні в кого не викликає сумнівів те, що всі речовини складаються з молекул і атомів.

Михайло Васильович Ломоносов (1711-1765) – видатний російський вчений, член Петербурзької академії наук. Відомий своїми роботами в галузі фізики, хімії, астрономії, гірничої справи, металургії та ін. Експериментально довів закон збереження маси речовини; сформулював закон збереження матерії і руху; вніс істотний внесок у становлення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини; розробив теорію атмосферної електрики і теорію кольорів; сконструював цілий ряд фізичних приладів.

Посилання на основну публікацію