Двопроменеві інтерферометри

Явище інтерференції лежить в основі пристроїв, які називаються інтерферометрами. Принцип дії всіх інтерферометрів однаковий, і розрізняються вони лише методами отримання когерентних хвиль. Пучок світла за допомогою того або іншого пристрою просторово розділяється на два або більше число когерентних пучків, які проходять різні оптичні шляхи, а потім зводяться разом. У точці сходження пучків спостерігаються інтерференційні максимуми або мінімуми. Форма і взаємне розташування інтерференційних максимумів і мінімумів залежить від способу розділення пучка світла на когерентні пучки, від числа интерферирующих пучків, їх оптичної різниці ходу, спектрального складу світла.
Інтерферометри дозволяють з високою точністю вимірювати лінійні і кутові розміри, показники заломлення речовин, досліджувати структуру спектральних ліній і т.д. В залежності від призначення вони відрізняються конфігурацією.
Інтерферометр Майкельсона. Розглянемо докладно схему і принцип дії інтерферометра Майкельсона – вченого, який зіграв велику роль в історії науки.

Посилання на основну публікацію