Другий закон Ньютона для систем матеріальних точок

Тіла, що утворюють механічну систему, можуть взаємодіяти як між собою, так і з тілами, що не належать даній системі. Відповідно до цього сили, що діють на тіла системи, можна розділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішніми називаються сили, з якими на даний тіло впливають інші тіла системи; зовнішніми – сили, зумовлені впливом тіл, які не належать системі. У разі якщо зовнішні сили відсутні, система називається замкнутою або ізольованою.
У Всесвіті не може бути повністю ізольованих систем, оскільки всі тіла взаємодіють між собою. Проте за певних умов можна тіло вважати достатньою мірою ізольованим. Наприклад, матеріальне тіло в деякій області космічного простору, досить віддаленій від масивних космічних тіл, поводиться як ізольована система. В інших випадках рух системи в певних напрямках можна розглядати як рух замкнутої системи, хоча в цілому система не є такою.
Згідно з отриманим рівнянням, імпульс системи матеріальних точок може змінюватися тільки під дією зовнішніх сил. Внутрішні сили виключаються третім законом Ньютона, тому внутрішні сили не можуть змінити імпульс системи. Рівняння (2.9) є узагальненням рівняння руху для однієї матеріальної точки.
Таким чином, похідна за часом від імпульсу системи матеріальних точок дорівнює геометричній сумі всіх зовнішніх сил, що діють на систему.

Посилання на основну публікацію