Другий і третій закон Ньютона – коротко

Ви вже знаєте, що в ході дослідів з кулею і похилою площиною Галілей встановив, що під дією постійної сили тіло рухається рівноприскореному. Якщо Галілей узагальнив цей висновок для випадку вільного падіння, то Ньютон, проаналізувавши ще й інші досвідчені факти, зробив ширше узагальнення і постулював, що прискорення, що купується тілом, прямо пропорційно діючої на нього силі і обернено пропорційно масі тіла.

Третій закон Ньютона. Свій третій постулат Ньютон сформулював так:

дії завжди є рівна і протилежна протидія: взаємні дії двох тіл один на одного між собою рівні і спрямовані в протилежні сторони.

Говорячи про рівність сил за третім законом Ньютона, необхідно уточнити, що сили:

– Діють уздовж однієї прямої;

– Мають однакову природу.

Математична запис третього закону Ньютона така: Дія закону можна спостерігати навіть у найпростіших ситуаціях, наприклад коли книга лежить на столі: книга тисне на поверхню столу своєю вагою вертикально вниз, а стіл діє на книгу силою пружності в протилежному напрямку (рис. 32). Дія закону можна спостерігати і в більш складних ситуаціях.

Посилання на основну публікацію