Досліди Столєтова — фізика

Для вивчення даного процесу Столєтов використовував фотоелемент, схема якого і його ланцюг розглянута нижче.

Для даного експерименту вчений взяв колбу зі скла, з якої повністю відкачав повітря. Таким чином, він виключив всі вільні атоми, здатні перешкодити електронам рухатися. У колбу вивели електроди, підключені до джерела напруги. Тому на одному з них був позитивний заряд (К), а на другому негативний (А).

Дослід Столєтова

При цьому до трубки був підведений ультрафіолет, який висвітлював катод. В результаті дії світла на катод, з нього почали вибиватися електрони. Під дією різниці потенціалів електрони почали свій рух в напрямку анода. Так як напруга сприяло направленого руху електронів, то в ланцюзі з’явився струм. Даний ток отримав назву фотоструму, а частки, що вилетіли з поверхні катода – фотоелектронами.

Посилання на основну публікацію