Досліди Кулона з крутильними вагами

Французький учений Кулон в 1785 р встановив на досвіді закон взаємодії нерухомих електричних зарядів.

Для виявлення залежності сили взаємодії електричних зарядів від їх модуля і відстані між ними Кулон використав спеціальний прилад – крутильні ваги (рис. 138).

Крутильні ваги являють собою скляний циліндр, усередині якого на тонкій срібної нитки підвішене легке скляне коромисло. На одному кінці коромисла закріплюється маленький металева кулька 1, а на іншому – противага 2. Шарик 1 можна заряджати за допомогою ще одного металевої кульки 3, насадженого на стрижень і закріпленого на кришці ваг нерухомо.

При зіткненні кульки 1 і зарядженого кульки 3 заряд розподіляється між ними і кульки відштовхуються. За куту закручування нитки, який відлічується за шкалою, можна визначити силу взаємодії зарядів. Провівши велике число дослідів, Кулон встановив, що сила взаємодії двох заряджених кульок обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Заряд кульки 3 можна змінювати. При зіткненні зарядженого кульки з точно таким же незарядженим заряди розподіляться порівну між кульками. У результаті заряд на кульці 3 менше в 2, 4, 8 і т. Д. Разів. Відповідно зменшиться і заряд кульки 1. Міняючи заряди кульок, Кулон з’ясував, що сила їх взаємодії прямо пропорційна добутку зарядів.

Шарль Огюстен Кулон (1736-1806) – французький вчений, член Паризької академії наук. Відомий своїми роботами з електрики і магнетизму і дослідженням сил тертя. Сконструював чутливий прилад – крутильні ваги, – за допомогою якого можна було вимірювати дуже малі сили; встановив основний закон електростатики і розповсюдив його на взаємодію точкових магнітних полюсів. Експериментальні дослідження Кулона мали важливе значення для створення теорії електромагнітних явищ.

Посилання на основну публікацію