Досліди Фарадея

Взаємозв’язок електричних і магнітних полів була характеризувана блискучим англійським фізиком М. Фарадеєм в 1831 р. Їм був виявлений і описаний феномен електромагнітної індукції (ЕМІ). Він полягає в утворенні електричного струму в замкнутому провідному контурі при зміні в часі магнітного потоку, що пронизує контур. Його експерименти, узагальнив і переклав на мову формул Дж.Максвелл, оскільки в книзі Фарадея не було ні єдиної формули.

Досліди Фарадея з дослідження ЕМВ можна розділити на такі групи:

  • 1. Утворення індукційного струму при опусканні і висуванні магніту (котушки зі струмом)
  • 2. Утворення індукційного струму в одній котушці при зміні струму в інший котушці.
  • 3. Експерименти з плоским контуром.

Завдяки його відкриттю з’явилася можливість формувати електричний струм практично будь-якої потужності, а це в свою чергу дало потужний поштовх до застосування електричної енергії в промисловості. Утворюється вона в основному завдяки індукційним генераторам, принцип роботи яких заснований на явищі електромагнітної індукції. Тому Фарадея прийнято вважати одним з основоположників електротехніки.

Посилання на основну публікацію