Дослід Герца

Чим швидше буде відбуватися переміщення заряду, тим виразніше будуть електромагнітні хвилі. Тобто, чим більше частота, тим більша інтенсивність електромагнітних хвиль.

На частоту коливального контуру впливає індуктивність і ємність складових елементів ланцюга. Визначити її можна за такою формулою:

Електромагнітні хвилі є поперечними. Це означає, що коливання магнітного і електричного поля відбуваються в площинах, які є паралельними до поширення хвилі.

На графіку можна розглянути електричну і магнітну складову електромагнітної хвилі.

Варто відзначити, що силові характеристики магнітного і електричного поля знаходяться під кутом 90 градусів один до одного.

На графіку показана довжина хвилі, яка позначається λ. Для її визначення необхідно скористатися формулою:

Посилання на основну публікацію