Доповідь про напругу

Умовно напруга позначається буквою «U». Робота, витрачена на переміщення одиниці заряду з точки, що має малий потенціал в точку з великим потенціалом, є напругою між цими двома точками. Іншими словами, це енергія, що звільняється після переходу одиниці заряду від високого потенціалу до малого.

Напруга ще можуть називати різницею потенціалів, а також електрорушійної силою. Цей параметр вимірюється в вольтах. Щоб перемістити 1 кулон заряду між двома точками, які мають напругу 1 вольт, потрібно виконати роботу в 1 джоуль. Кулонами вимірюються електричні заряди. 1 кулон дорівнює заряду 6х1018 електронів.

Напруга розділяється на кілька видів, залежно від видів струму.

Постійна напруга. Воно присутнє в електростатичних ланцюгах і ланцюгах постійного струму.

Змінна напруга. Цей вид напруги мається на ланцюгах з синусоїдальними і змінними струмами. У разі синусоїдального струму розглядаються такі характеристики напруги, як:

  • амплітуда коливань напруги – це максимальне його відхилення від осі абсцис;
  • миттєве напруга, яке виражається в певний момент часу;
  • чинне напруга, визначається по виконуваної активній роботі 1-го напівперіоду;
  • середньовипрямлена напруга, що визначається за модулем величини випрямленої напруги за один гармонійний період.

При передачі електроенергії по повітряних лініях пристрій опор і їх розміри залежать від величини застосовуваного напруги. Величина напруги між фазами називається лінійною напругою, а напруга між землею і кожної з фаз – фазною напругою. Таке правило може бути застосовано для всіх типів повітряних ліній. В Україні в електричних побутових мережах, стандартним є трифазну напругу з лінійною напругою 380 вольт, і фазним значенням напруги 220 вольт.

Посилання на основну публікацію