Дія електричного поля на відстані

Концепція взаємодії електричних зарядів розглядається в Законі Кулона, де пояснюється як саме взаємодіють заряди. Одного знака заряди відштовхуються, а різних знаків – притягуються. Закон Кулона справедливий для двох точкових зарядів, коли не існує поблизу інших зарядів або ж їх величина мізерно мала, тобто існують як би тільки два діючих точкових заряди. Якщо ж заряди знаходяться в русі, не є точковими, або ці заряди діють в електричному полі інших зарядів, тоді неможливо застосувати формулу Закону Кулона.

Електрична сила взаємодії зарядів описується як безконтактне дію, а інакше кажучи має місце дальнодействие, тобто дія на відстані. Для того, щоб описати таке дальнодействие зручно ввести поняття електричного поля і з його допомогою пояснити дію на відстані.

Концепція електричного поля виражається математичною мовою в математичних виразах і термінах.

Електричні сили є безконтактними

Поняття сили – це концепція (подання) сили у фізиці, як вона визначається в трьох Законах Ньютона. Існують дві категорії сил: контактні сили і безконтактні. Гравітаційна і електрична сили відносяться до безконтактним і про них говорять як про дальнодействующих силах.

Гравітаційні сили – це сили дальнодействующіх, вони діють між двома об’єктами, навіть якщо вони знаходяться на деякій відстані один від одного. Автомобіль вільно скочується з гірки є прикладом сил дальнодействия, коли Земля притягує інше фізичне тіло – автомобіль. Якщо запустити снаряд з артилерійського знаряддя, то він буде рухатися по параболічної траєкторії. Під час польоту снаряда він ніяк не контактує з Землею і навіть з її поверхнею, що говорить про відсутність між ними контакту. Земля і летить снаряд безконтактне дію сил гравітації. Аналогічно такому дальнодействием взаємодіють і електричні заряди. Така взаємодія зручно описувати використовуючи математичне уявлення поля (електричного, гравітаційного).

Посилання на основну публікацію