Дискретний склад речовини

Ідея атомістичного будови речовини була висловлена ??Левкиппом (500-440 р.р. до н. Е.) І розвинена Демокритом (460-370 р.р. до н.е.), а потім Епікура (341-270 р.р. до н.е.). Згідно з ученням давніх греків, якщо ділити речовина на все більш дрібні частини, ми коли-небудь отримаємо найдрібнішу частку речовини, яку розділити вже буде неможливо. Ця дрібна частка була названа ними атомом, що в перекладі означає “неподільний”.

Зараз всі вчені визнають атомну теорію будови речовини і розрізняють: молекули, атоми, елементарні частинки і кварки. В основі цієї класифікації лежить уявлення про стійкі частинках, що визначають структуру речовини.

Посилання на основну публікацію