Діелектрики в електричному полі

На відміну від провідників, в діелектриках немає вільних зарядів. Всі заряди є пов’язаними: електрони належать своїм атомам, а іони твердих діелектриків коливаються поблизу вузлів кристалічної решітки.

Відповідно, при розміщенні діелектрика в електричне поле не виникає спрямованого руху зарядов7. Тому для діелектриків не проходять наші докази властивостей провідників – адже всі ці міркування спиралися на можливість появи струму. І дійсно, жодне з чотирьох властивостей провідників, сформульованих в попередній статті, що не розповсюджується на діелектрики.

1. Напруженість електричного поля всередині діелектрика може бути не дорівнює нулю.

2. Об’ємна щільність заряду в діелектрику може бути відмінною від нуля.

3. Лінії напруженості можуть бути не перпендикулярні поверхні діелектрика.

4. Різні точки діелектрика можуть мати різний потенціал. Стало бути, говорити про «потенціалі діелектрика» не доводиться.

Посилання на основну публікацію